LISTOPAD 2010

LISTOPAD 2010

W dniu 26 listopada 2010 roku pożegnalną wizytę w biurze złożył Pan Marszałek Husejko. W ostatnim dniu swojego oficjalnego urzędowania chciał podziękować pracownikom za kilkuletnią współpracę oraz trud włożony w tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. Pan Marszałek podziękował za pracę i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej.
Wyraził także przekonanie, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w obecnym kształcie jest jednostką niezbędną dla odpowiedniego funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego - również ze względu na inicjatywy, w które jest zaangażowane. Pan Marszałek z uznaniem wypowiedział się o organizowaniu przez biuro cyklicznych konferencji „Transgraniczne planowanie przestrzenne” , gdyż dzięki takim inicjatywom województwo ma szanse zaistnieć i stać się liderem pośród innych regionów przygranicznych.
Pan Dyrektor Dendewicz serdecznie podziękował Panu Marszałkowi za współpracę i wielokrotne wsparcie.