Scroll to top

Konferencja podsumowująca III edycję projektu Catching-Up Regions

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Toruniu odbędzie się konferencja podsumowująca III edycję projektu Catching-Up Regions pod tytułem „Średnie miasta w Polsce – inteligentne sposoby na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej”. W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Związku Miast Polskich oraz Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Konferencja będzie służyć podsumowaniu projektu Catching-Up Regions dotyczącego skutecznych sposobów na walkę z marginalizacją społeczno-ekonomiczną średnich miast.

W trakcie konferencji odbędą się sesje konsultingowe z ekspertami Banku Światowego i Komisji Europejskiej nt. planowania przestrzennego, strategicznego zarządzania aktywami miasta oraz organizacji usług publicznych w dziedzinie transportu oraz zdrowia. Zostaną też zaprezentowane efekty działań prowadzonych w ramach projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

W naszym regionie działania skupiały się na opracowaniu dedykowanego e-Modułu, wspierającego zarządzanie politykami transportowymi pozwalającego na sprawniejsze definiowanie białych plam transportowych oraz na opracowaniu możliwości uruchomienia pilotażowych projektów transportu „na żądanie” (określanego również jako transport „na życzenie” lub jako transport DRT – Demand Responsive Transport). Działania w obszarze województwa zachodniopomorskiego, związane z projektem, prowadzone są na terenie powiatu kamieńskiego oraz Centralnej Strefy Funkcjonalnej.

Częściowe wnioski z realizowanych działań na obszarze województwa zachodniopomorskiego były już prezentowane przez ekspertów Banku Światowego w dniu 8 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Nimbus (Aleje Jerozolimskie 98) w Warszawie, w ramach konferencji „Rola transportu lokalnego w rozwoju regionalnym”. Z tej okazji został też przygotowany i zaprezentowany krótki film prezentując zakres i tematykę prowadzonych działań. Konferencję zorganizował Polski Instytut Ekonomiczny wraz z Bankiem Światowym. W spotkaniu wzięli udział m.in. sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele doradców TOR, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz przedstawiciele samorządu.

Załącznik:

III Edycja projektu Catching-Up Regions
Program konferencji „Średnie miasta w Polsce – inteligentne sposoby na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej” 25 czerwca Toruń