Scroll to top

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” - Zapraszamy do zgłoszeń w XI edycji !!!

Uwaga !!!! Termin składania prac na konkurs przesunięty do 15 maja br.

Zapraszamy autorów prac dyplomowych obronionych w roku 2019 do zgłaszania swoich prac do tytułu najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim w XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Coroczny Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie można składać osobiście lub pocztą do dnia 31 marca 2020 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu do wglądu w zakładce Inicjatywy/Konkursy.

Załączniki:

Regulamin konkursu  „Najlepsza praca dyplomowa tematycznie związana z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja XI – rok 2020

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Edycja XI – rok 2020

Plakat XI edycji konkursu na „Najlepsza praca dyplomowa tematycznie związana z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja pdf