Scroll to top

Wybrano wykonawcę dla opracowania RPTWZ 2030

Pragniemy poinformować, że w dniu 2 sierpnia 2022 Województwo Zachodniopomorskie podpisało umowę z Konsorcjum Via Vistula Sp. z o.o. oraz International Management Services spółka z o.o. na wykonanie opracowania pn.  „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 (RPTWZ 2030)”.

Głównym koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie natomiast RBGPWZ pełni funkcję wsparcia merytorycznego.

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, będzie zawierał zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację. Opracowanie i przyjęcie dokumentu RPT planowane jest na rok 2023.