Zespół

Zespół

Nasz zespół tworzy profesjonalna grupa pracowników, poniżej przedstawiamy listę specjalistów wraz ze stanowiskiem, numerem telefonu i adresem mailowym.  

1. Leszek Jastrzębski - p.o. Dyrektora Biura dyrektor 91 432 49 60 dyrektor@rbgp.pl
2. Okoń Jolanta - Sekretariat, Kadry główny specjalista 91 432 49 60
faks 91 432 49 62
biuro@rbgp.pl
3. Dettlaff Jurata księgowa 91 432 49 63 tza@rbgp.pl
4. Guzowska Bogumiła główny specjalista 91 432 49 63 tza@rbgp.pl
5. Augustowska-Miłosz Julita  główny specjalista 91 432 49 70 jmi@rbgp.pl
6. Buszac-Piątkowska Ewa asystent 91 432 49 71  ebu@rbgp.pl
7. Czerniejewska-Krupińska Marta asystent 91 432 49 66 mcz@rbgp.pl
8. Izdebski Mirosław starszy asystent 91 432 49 73 miz@rbgp.pl
9. Jaksina Tomasz asystent 91 432 49 74 tja@rbgp.pl
10. Jaszczyk Mieczysław główny projektant 91 432 49 66 mja@rbgp.pl
11. Korwin-Piotrowska Natalia projektant 91 432 49 65 nkp@rbgp.pl
13. Landsberg-Sidorczuk Maria  główny specjalista 91 432 49 73 mls@rbgp.pl
14. Łapko Maciej  starszy asystent   91 432 49 71  mla@rbgp.pl
15. Machowska-Naściuk Anna
asystent 91 432 49 69 ama@rbgp.pl
16. Marzantowicz Jakub       informatyk 91 432 49 75 jmr@rbgp.pl
17. Mickiewicz Anna inspektor 91 432 49 65 ami@rbgp.pl
18. Nowoświecka Dorota asystent 91 432 49 71 dorota@rbgp.pl
19. Nowotarska Milena główny projektant 91 432 49 73 mno@rbgp.pl
20. Oyarce-Yuzzelli Małgorzata główny projektant 91 432 49 65 moy@rbgp.pl
21. Polak Róża główny specjalista 91 432 49 70 rpo@rbgp.pl
22. Racinowska-Ratajska Magdalena główny projektant 91 432 49 72 mrr@rbgp.pl
23. Ratajewska Agnieszka  inspektor  91 432 49 66  ara@rbgp.pl 
24. Rożyńska Bogusława główny projektant 91 432 49 68 bro@rbgp.pl
25. Skrzeszowska-Jaksina Irena asystent 91 432 49 72 isj@rbgp.pl
26. Smentek Anna kierownik zesp. real. urb. 91 432 49 70 asm@rbgp.pl
27. Strzyżewska Justyna główny projektant 91 432 49 67 jst@rbgp.pl
28. Szerzeniewska-Pestka Karina główny specjalista 91 432 49 66 ksp@rbgp.pl
29. Urbański Michał główny projektant 91 432 49 69 mur@rbgp.pl
30. Wabich Maria główny specjalista 91 432 49 66 mwa@rbgp.pl
31. Wiśniewski Marek starszy asystent 91 432 49 72 mwi@rbgp.pl
32. Wolny Lilli asystent 91 432 49 69 lwo@rbgp.pl

 

 

 

zespół