Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Mapa przedstawia: Projekt TRMSZ.
[ ZOOM ]

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Priorytety rozwoju polskiej czesci Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina
(TRMSZ) sa rezultatem działan podjetych w wyniku porozumienia w sprawie wspólnych prac nad „Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina - czesc
polska”, zawartego 28 kwietnia 2010 roku pomiedzy: Województwem Zachodniopomorskim, Stowarzyszeniem Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego, Gmina - Miastem
Swinoujscie i Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W wyniku prac Wspólnego Komitetu powołanego przez Partnerów Porozumienia, sporzadzono Raport
Koncowy, w którym zawarte były niniejsze priorytety rozwoju.