WARSZTATY / IPPON/ 11 września 2012 r./ Warszawa

Mapa przedstawia: Projekt IPPON.
[ ZOOM ]

WARSZTATY / IPPON/ 11 września 2012 r./ Warszawa

WARSZTATY  w ramach prac nad STUDIUM INTEGRACJI PRZESTRZENNEJ POLSKIEJ CZĘŚCI POGRANICZA POLSKI I NIEMIEC IPPON odbędą się 11 września 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sali konferencyjnej nr 1105 przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

 

 

Program warsztatów
U
warunkowania rozwoju przestrzennego


Kierunki polityki przestrzennej dotyczące wybranych obszarów koncentracji działań szczególnych