Dyrektor

Mapa przedstawia: Regalica na wysokości Gryfina.
[ ZOOM ]

Dyrektor

Z dniem 30 czerwca 2016 r. decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej  Województwa Zachodniopomorskiego pełni mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski.