Warsztaty w ramach projektu RURBAN

Warsztaty w ramach projektu RURBAN

W dniach 25 -26 października w Połczynie – Zdroju odbyły się warsztaty w ramach projektu RURBAN. Projekt realizowany jest przez OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Economic Co-operation and Development) we współpracy z Generalna Dyrekcją DG Region.  
 
Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, jako jedyne w Polsce uczestniczyło w tworzeniu opracowania, które zawiera między innymi analizy wybranych regionów na świecie, pod kątem współpracy miejsko-wiejskiej. Do opracowania zgłoszona została Centralna Strefa Funkcjonalna, jako jeden z obszarów zróżnicowanej polityki przestrzennej, wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z acentralnym układem sieci osadniczej województwa (główne miasta położone są przy granicach województwa), centralna strefa charakteryzuje się słabą dostępnością do większych miast, kapitału, rynków pracy i usług, które te miasta posiadają. W konsekwencji „Strefa Centralna” charakteryzuje się wspólnymi problemami rozwojowymi tj. bezrobociem, depopulacją, niską aktywnością gospodarczą i w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uznana została za obszar problemowy. Strefa wyznaczona została jako obszar najbardziej oddalony od dużych ośrodków miejskich, posiadający jednak znaczący potencjał w sześciu mniejszych miastach (Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Łobez, Połczyn – Zdrój, Świdwin, Złocieniec) mogący tworzyć komplementarny wielowierzchołkowy ośrodek rozwoju o znaczeniu subregionalnym.
 
Strefa ta posiada łącznie znaczący potencjał – zamieszkuje go ponad 140 tys. osób z czego ponad 80 tys. w położnych w niedużej odległości od siebie miastach. Potencjał ten porównywalny jest z miastem Koszalinem. Świadczone w tych miastach są usługi wzajemnie się uzupełniają. 
 
Wzbudzenie zainteresowania problematyką obszarów peryferyjnie usytuowanych względem miejskich regionalnych ośrodków rdzeniowych – jak ma to miejsce w przypadku naszego województwa – jest niezbędne dla aktywizacji tych obszarów. Partnerstwo miejsko wiejskie oraz partnerstwo między małymi miastami, jest jednym z warunków wzrostu jakości życia i gospodarowania w tym obszarze.
 
W warsztatach udział wzięli: eksperci OECD, eksperci regionalni oraz przedstawiciele administracji lokalnej i regionalnej, a także organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.
 
Warsztaty podzielone były na 4 grupy fokusowe, dotyczące: zarządzania, gospodarki, dostępności usług oraz organizacji pozarządowych.