Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego jest kontynuatorem instytucji planowania przestrzennego na ziemi szczecińskiej, sprzęgającego początki planowania przestrzennego od roku 1945, rozpoczętego przez ludzi tej miary, co Piotr Zaremba, Adolf Ciborowski, Jan Chmielewski, Stanisław Filipowski, Tadeusz Zieliński, Bolesław Malisz, Stanisław Malessa i innych.

Pierwszą jednostką planistyczną RBGPWZ staje się przedsiębiorstwo na własnym rozrachunku, utworzone 1 stycznia 1973 roku Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie (zwane dalej BSiPRPW), 1 lipca 1996 roku przekształcone zostało na zakład budżetowy pod nazwą Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie (zwane dalej RBGP), a następnie 1 stycznia 2006 roku, do dzisiaj, na jednostkę budżetową pod nazwą Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zwane dalej RBGP WZ).
 
O obszarze i zakresie działania oraz ważniejszych osiągnięciach Biura przy zmieniającej się strukturze zatrudnienia w okresie minionego czterdziestolecia, poniżej.
 
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną nt. historii biura:
Broszura Historia_Biura.pdf