II Konferencja "Transgraniczne planowanie przestrzenne”

II Konferencja "Transgraniczne planowanie przestrzenne”