Warsztaty Dotyczace Krajobrazów Kulturowych, Założeń Dworskich i Parkowych Na Pograniczu Polski i Niemiec

Warsztaty Dotyczace Krajobrazów Kulturowych, Założeń Dworskich i Parkowych Na Pograniczu Polski i Niemiec

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało zaproszone do współorganizacji warsztatów przez Regionalny Związek planistyczny w Meklemburgii - Pomorze Przednie. Spotkanie ma zapoczątkować ściślejszą współpracę  polsko-niemiecką w dziedzinie ochrony dóbr kultury na terenie historycznego Pomorza. Warsztaty odbędą się w dniu 9 października 2014r., w Pasewalku w Forum Kulturowo-Historycznym U w godzinach od 10:00 do 18.00.