Aktualizacja planu

Aktualizacja planu

Dokumenty dotyczące przystąpienia do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego znajduja się na naszej stornie BIP: BIP - Dokumenty nt. zmiany planu