Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – stan na 19.04.2016r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.04.2016 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Aktualizacją raportu wraz z załącznikami. Wszelkie informacje zamieszczono na mapie interaktywnej dostępnej pod adresem:
http://rowery.rbgp.pl/mapa_trasy.html#9/53.6395/15.8887

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się turystykę rowerową, znaczące źródło dochodu i promocji oraz rozwoju regionu Samorząd Województwa przystąpił do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.  Celem opracowania jest dywersyfikacja i zwiększenie oferty turystycznej, kanalizacja już istniejącego ruchu rowerowego oraz wyznaczenie korytarzy, którymi będą przebiegać główne i tematyczne trasy województwa. 

Wyznaczenie przebiegu głównych tras zostanie wykonane zostanie w ścisłej współpracy z gminami, powiatami i instytucjami mającymi w swojej gestii drogi rowerowe lub infrastrukturę liniową, posiadającą możliwości wykorzystania jej, na cele takich tras np. drogi leśne, wały przeciwpowodziowe. W opracowaniu zostanie uwzględniona również infrastruktura przyjęta do realizacji przez gminy i powiaty.

Trasy rowerowe mają tworzyć spójną sieć, przebiegającą przez ważniejsze atrakcje turystyczne regionu, zbierającą ruch z głównych ośrodków miejskich oraz uwzględniać potencjalne i już funkcjonujące przejścia graniczne. Koncepcja zawierać będzie trasy rowerowe klasyfikowane w zależności od możliwości i potrzeb turysty, infrastrukturę niezbędną przy trasach rowerowych oraz kierować ruch rowerowy w atrakcyjne – również te mniej znane – punkty województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi ankietami oraz do składania wniosków dotyczących tras rowerowych.

Pobierz:
Pismo przewodnie