Perspektywy strategiczne "Krainy Czarnego Bzu"

Perspektywy strategiczne "Krainy Czarnego Bzu"

Perspektywy strategiczne Krainy Czarnego Bzu - jako propozycje programowe do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalej Województwa Zachodniopomorskiego zostały opracowane w ramach projektu "URMA - Partnerstwa Miejsko - Wiejskie w obszarach metropolitalnych" jako modelowe rozwiązanie wspierające partnerstwa w zarządzaniu wielopoziomowym w układzie policentrycznym.