Modelowe studium - Wołczkowo

Modelowe studium - Wołczkowo

 Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej w obszarze metropolitalnym na przykładzie wsi Wołczkowo realizowane było jako jedno z głównych działań Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach międzynarodowego projektu „URMA partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych”. Wybór Wołczkowa jako wsi objętej opracowaniem poprzedziły prace analityczne obejmujące cały Szczeciński Obszar Metropolitalny.