projekt BEA-APP

projekt BEA-APP

 

Projekt BEA-APP (Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna)
 
RBGPWZ w marcu 2016 r. rozpoczęło prace nad międzynarodowym projektem pod nazwą BEA-APP (Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna), realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.
 
Jedenastu partnerów z ośmiu krajów wspólnie podejmie próbę zoptymalizowania, przetestowania i implementacji instrumentów monitorujących proces planowania przestrzennego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto w ramach projektu będą realizowane również działania pilotażowe, których celem będzie opracowanie studium wykonalności i analizy kosztów dla konkretnych regionalnych przypadków podejścia do transformacji energetycznej. 
 
Główne cele projektu to:
1. Analiza działań zmierzających do wsparcia zrównoważonej transformacji systemu energetycznego w regionie.
2. Wzmocnienie partycypacji społecznej.
3. Zintegrowana, zorientowana terytorialnie (place-based) strategia energetyczna dla regionu.
4. Realizacja studiów pilotażowych w każdym regionie.
 
Głównym rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowych, przetestowanych rozwiązań 
i narzędzi planowania przestrzennego, ułatwiających i przyśpieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej.
 
Partnerzy:
Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego - Partner Wiodący (Niemcy)
Region Skania (Szwecja)
Regionalna Agencja Energetyczna (Szwecja)
Region Blekinge (Szwecja) 
Region Keski-Suomen (Finlandia)
Region Tartu, Regionalna Agencja Energetyczna (Estonia)
Biuro Planowania Przestrzennego Regionu Zemgale (Łotwa)
Forum Rozwoju Bałtyku (Łotwa) 
Litewski Instytut Energii (Litwa)
Uniwersytet Roskilde (Dania)
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Polska)
 
Informacje dodatkowe o projekcie
Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego
Priorytet programu: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: Energia odnawialna
Budżet całkowity: 2 692 342,75 EUR
Budżet RBGPWZ: 229 345 EUR
Wkład własny województwa: 34 401,75 EUR
Dofinansowanie EFRR: 85%
Okres trwania: marzec 2016 - luty 2019
 
Kontakt: