Konkurs Prace Dyplomowe

Mapa przedstawia: gzkver3.
[ ZOOM ]

Konkurs Prace Dyplomowe

„ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie  z Województwem Zachodniopomorskim”

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 30 czerwca 2017 r w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów tegorocznego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Województwem Zachodniopomorskim”.  W tym roku do konkursu zgłoszono 15 prac, które rozpatrywane były w trzech kategoriach tematycznych : planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne  oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne Nagrodę przyznano Panu Krzysztofowi Żywuckiemu  za projekt „SKM Szczecin – Zdroje – koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych”. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Paniom Joannie Hartwig i Marcie Smolarczyk za projekt „Metropolitalny Park Doliny Odry”.

W drugiej kategorii projektowanie architektoniczne  Nagrodę przyznano Pani Martynie Kuchnowskiej za projekt „Teatr Współczesny w Szczecinie”. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Panu Filipowi Raupuk za projekt  „Obiekt kontemplacji na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”.

W trzeciej kategorii architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym  Nagrodę przyznano Pani Justynie Hładkulik za projekt „Majątek Rzędziny – spokój szczęście i życie pełne sensu”. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Pani Magdalenie Andruszkiewicz za projekt „Wioślarski Ośrodek Olimpijski Dziewoklicz”.

Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą prac odbędzie się w dniu 6 listopada br. o godzinie 12:00 w sali wykładowej Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Galerii FORMA przy ul. Żołnierskiej 50.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  i już dziś zapraszamy na wręczenie nagród.