Konkurs Prace Dyplomowe

Mapa przedstawia: konkurs dyplomowa.
[ ZOOM ]

Konkurs Prace Dyplomowe

„ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie  z Województwem Zachodniopomorskim”

Informujemy, że z początkiem roku dyplomanci i promotorzy  prac dyplomowych obronionych w roku 2016 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z województwem zachodniopomorskim. 

Jest to już VIII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Konkurs adresowany jest do  absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. 

Prace mogą być nadsyłane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych  i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.  

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określona w regulaminie można składać do dnia 19 maja 2017 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wyniki konkursu poznamy pod koniec czerwca, a w październiku planowana jest uroczystość wręczenia nagród laureatom VIII edycji Konkursu.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu.