Konkurs Prace Dyplomowe VIII

Mapa przedstawia: gzkver3.
[ ZOOM ]

Konkurs Prace Dyplomowe VIII

„Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 30 czerwca 2017 r w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów tegorocznego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na "Najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Województwem Zachodniopomorskim". W tym roku do konkursu zgłoszono 15 prac, które rozpatrywane były w trzech kategoriach tematycznych : planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne Nagrodę przyznano Panu Krzysztofowi Żywuckiemu za projekt "SKM Szczecin - Zdroje - koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych". Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Paniom Joannie Hartwig i Marcie Smolarczyk za projekt "Metropolitalny Park Doliny Odry".

W drugiej kategorii projektowanie architektoniczne Nagrodę przyznano Pani Martynie Kuchnowskiej za projekt "Teatr Współczesny w Szczecinie". Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Panu Filipowi Raupuk za projekt  "Obiekt kontemplacji na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie".

W trzeciej kategorii architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym Wyróżnienie przyznano Pani Justynie Hładkulik za projekt "Majątek Rzędziny - spokój szczęście i życie pełne sensu". Drugie Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Pani Magdalenie Andruszkiewicz za projekt "Wioślarski Ośrodek Olimpijski Dziewoklicz".

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 6 listopada na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

załącznik: Prezentacja dyplomy 2017