Konkurs Przestrzeń Publiczna IX edycja - 2018

Konkurs Przestrzeń Publiczna IX edycja - 2018

 

IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Informujemy, że z początkiem roku lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. 
Jest to już IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2017 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu. O tym, kto otrzyma zwycięskie laury zadecyduje w czerwcu Komisja Konkursowa. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa. Aplikacje konkursowe mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki. Mają na to czas do 30 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie powinno być złożone w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinno zawierać wszystkie wskazane w regulaminie załączniki. Wyniki konkursu poznamy pod koniec czerwca, a we wrześniu odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.