Rekomendacje dla Pomorza Zachodniego dot. rozwoju obszarów wiejskich, 25 maja w Szczecinie

Rekomendacje dla Pomorza Zachodniego dot. rozwoju obszarów wiejskich, 25 maja w Szczecinie