1. Projekt Last Mile

1. Projekt Last Mile

LAST MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (Program Interreg Europa).
 
W roku 2017 projekt LAST MILE wejdzie w kluczową fazę, między innymi poprzez rozpoczęcie pracy nad rekomendacjami do polityk oraz opracowywaniem Planu Działań na potrzeby wdrażania regionalnych rozwiązań dotyczących systemów elastycznego transportu. 
 
W roku 2016 w ramach działań projektu LAST MILE zespół RBGPWZ pracował m.in nad analizami uwarunkowań krajowych i regionalnych w kontekście możliwości wdrażania i rozwoju systemów transportu elastycznego, uczestniczył w dwóch międzynarodowych wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń oraz prowadził działania na rzeczy pozyskiwania interesariuszy projektu również poprzez organizacje trzech regionalnych spotkań skierowanych do przedstawicieli samorządów, organizatorów transportu oraz przedstawicieli środowiska naukowego oraz sektora prywatnego.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego, będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz aspiracje i oczekiwania użytkowników.

Wśród międzynarodowego zespołu zbierającego i analizującego europejskie rozwiązania dla systemów elastycznego transportu, oprócz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

W naszym regionie wymiana zdobytych doświadczeń i prezentacja najciekawszych rozwiązań odbywać się będzie również w ramach regularnych spotkań z regionalnymi interesariuszami, m.in. reprezentantami instytucji samorządowych, przedstawicielami organizacji turystycznych, operatorami transportowymi oraz przedstawicielami środowiska naukowego.

W poniższych załącznikach zamieszczono oficjalną informację prasową dotyczącą Projektu w języku polskim i angielskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół Last Mile
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

 

Kontakt:
Maciej Łapko [T: +48 91 432 49 73 , mla@rbgp.pl ]

 

Do pobrania:
Kwiecień 2017 - Analiza uwarunkowań i barier krajowych i regionalnych
Kwiecień 2017 - Analiza uwarunkowań regionalnych (state of art)
30 marca 2017 - IV Spotkanie regionalnych interesariuszy projektu Lasy Mile - Szczecin
07 czerwca 2017 - V Spotkanie regionalnych interesariuszy projektu Last Mile - Dziwnów
Newsletter Semestr II
Newsletter Semestr I
30_Marca_2017_IV_spotkanie_interesariuszy_Szczecins_PL
24 czerwca 2016 - Informacja prasowa nr 1 [PL]
07 lipca 2016 - Informacja prasowa nr 2 [PL]
07_Pazdziernika_2016 - Informacja_prasowa_nr_3_[PL]
09_Listopada_2016 - Informacja_prasowa_nr_4_[PL]
14_Czerwca_2016_I_Spotkanie_Interesariuszy_LastMile_notatka_PL
22_Września_2016_II_Spotkanie_Interesariuszy_LastMile_notatka_PL
06_Grudnia_2016_III_Spotkanie_Interesariuszy_LastMile_notatka_PL