Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie<br />z Województwem Zachodniopomorskim

Mapa przedstawia: gzkver3.
[ ZOOM ]

Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie
z Województwem Zachodniopomorskim

 

Nowe centrum Kołobrzegu z zintegrowanym węzłem przesiadkowym, pawilon wystawowy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie doceniony za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji oraz rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie to projekty, które zwyciężyły w konkursie na ?Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim". We wtorek, 9 października 2018 r. w Galerii Architektów Forma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Z architektami i urbanistami uczelni z kilku polskich metropolii wziął udział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, który przewodniczył Komisji konkursowej IX edycji konkursu. Nagroda główna w kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne przypadła Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu z Politechniki Gdańskiej. W kategorii projektowanie architektoniczne nagrodę przyznano Panu Mikołajowi Strzelczukowi, a w kategorii architektura krajobrazu Paniom Justynie Gottuk i Małgorzacie Suder z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Laureaci konkursu podkreślali, że zależało im na projektowaniu przyjaznych, ekologicznych i ciekawych przestrzeni publicznych. Zwracali też uwagę, jak było to w przypadku pracy nagrodzonej za rewitalizację Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie, na tworzenie miejsc zielonych w mieście. Autorzy najlepszych prac otrzymali nie tylko dyplomy, ale i nagrody pieniężne. Nagroda główna to 4000 zł, a wyróżnienie 1000 zł. Promotorom docenionych w konkursie prac wręczono dyplomy i symboliczne nagrody.Nagrody i wyróżnienia IX edycji Konkursu:

Kategoria 1 ? Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

NAGRODA dla: Krzysztofa Pawłowskiego: praca nr 16 pt. ?Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kołobrzegu?

Praca została nagrodzona za ambitną próbę ?zszycia miasta? podzielonego infrastrukturą kolejową i wykorzystania różnorodnych funkcji związanych z mobilnością: kolej, autobus, samochód, rower, pieszy do wykreowania nowego centrum Kołobrzegu. Zaprojektowany, zintegrowany węzeł przesiadkowy jest ciekawym przykładem interwencji urbanistyczno-architektonicznych w strukturze miejskiej nadmorskiego ośrodka turystyczno-uzdrowiskowego z dużym potencjałem.

WYRÓŻNIENIE dla: Marceliny Chełstowskiej: praca nr 14 pt. ?Kompleksowa rewitalizacja urbanistyczna w skali małego miasta ? przypadek Trzcińska-Zdroju?

Praca została wyróżniona za wyważone interwencje urbanistyczne w strukturze małego miasta o wysokich walorach historyczno-krajobrazowych, ukierunkowane na odnowę zabytkowej tkanki miejskiej i wykreowanie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym programie i charakterze.

Kategoria 2 ? Projektowanie architektoniczne

NAGRODA dla inż. arch. Mikołaja Strzelczuka : praca nr 13 pt. ?Pawilon wystawowy?

Praca została nagrodzona za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji z uwagi na bliskie sąsiedztwo jednego z symboli Szczecina- Zamku Książąt Pomorskich.

WYRÓŻNIENIE dla mgr inż. arch. Joanny Bilskiej : praca nr 12 pt. ?Przylądek pokoleń. Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie-Dąbiu?

Praca została wyróżniona za umiar w zagospodarowaniu terenu dawnego portu nad jeziorem Dąbie i dawnych spichlerzy, z wykorzystaniem ich na cele kultury i sztuki. Ciekawy program i sposób adaptacji obiektów do nowych funkcji przeprowadzono z poszanowaniem historii i walorów krajobrazowych.

Kategoria 3 ? Architektura krajobrazu

NAGRODA dla inż. arch. Justyny Gottuk i Małgorzaty Suder: praca nr 3 pt. ?Rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń przy Rondzie Giedroycia?

Praca została nagrodzona za odważną interwencję porządkującą funkcjonalnie i kompozycyjnie zdegradowaną krajobrazowo część miasta, ukierunkowaną na rewitalizację środowiskową, podnoszącą jakość życia.

WYRÓŻNIENIE dla Agnieszki Polińskiej : praca nr 15 pt.: ?Koncepcja przekształceń urbanistycznych obszaru centrum miasta Ińsko?

Praca została wyróżniona za ciekawy pomysł łączenia elementów zabudowy, wody, zieleni i małej architektury w kompozycji proponowanej odbudowy zniszczonej części miasta na styku lądu i jeziora Ińsko.

Wystawa prac otwarta będzie w Galerii Architektów Forma do 9 listopada 2018r.

Galeria Architektów Forma
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Budownictwa i Architektury
Szczecin, ul. Żołnierska 50 - wstęp wolny

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska