Konkurs Prace Dyplomowe X edycja - 2019

Konkurs Prace Dyplomowe X edycja - 2019

X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” Informujemy, że z początkiem roku autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2018 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim. Jest to już X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie można składać do dnia 28 lutego 2019 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu.

 

Regulamin - Dyplomy 2019.pdf