Misja

Misja

 

 

 

Misją Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej  Województwa Zachodniopomorskiego jest kompleksowa obsługa samorządu województwa, w zakresie profesjonalnego wsparcia prowadzenia polityki przestrzennej i regionalnej województwa zachodniopomorskiego.