Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego (2002)

Mapa przedstawia: Elektrownia Dolna Odra.
[ ZOOM ]

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego (2002)

Zarząd Województwa w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ma obowiązek sporządzania wojewódzkiego programu ochrony środowiska, uchwalanego przez sejmik; jest on porządzany na 4 lata i okresla cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań proekologicznych, oraz źródła finansowania, niezbędne do osiągnięcia postawionych celów.

Zarząd Województwa w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ma obowiązek sporządzania wojewódzkiego programu ochrony środowiska, uchwalanego przez sejmik; jest on porządzany na 4 lata i okresla cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań proekologicznych, oraz źródła finansowania, niezbędne do osiągnięcia postawionych celów.
Dokument znajduje się poniżej: