Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego (2008-2011)

Mapa przedstawia: Tywa.
[ ZOOM ]

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego (2008-2011)

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 został przyjęty uchwałą         nr  XVIII/175/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2008 roku.

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 został przyjęty uchwałą         nr  XVIII/175/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2008 roku.
Dokument znajduje się poniżej: