Koncepcja Krajowych i Regionalnych Ścieżek Rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego (projekt)

Mapa przedstawia: Lasy.
[ ZOOM ]

Koncepcja Krajowych i Regionalnych Ścieżek Rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego (projekt)

Województwo Zachodniopomorskie posiada duży potencjał dla rozwoju ścieżek rowerowych. Chęć jak najlepszego wykorzystania tych możliwości, jakie dają zarówno warunki naturalne, jak i unikatowe położenie w skali Europy zaowocowały powstaniem projektu sieci ścieżek rowerowych o znaczeniu międzynarodowym.


 

Szczegóły tego projektu można znaleźć w ponizszym dokumencie: