Program Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim. Trasy Konne (projekt)

Mapa przedstawia: Pole w gminie Widuchowa.
[ ZOOM ]

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim. Trasy Konne (projekt)

Opracowanie to zostało wykonane na podstawie porozumienia z dnia 29 kwietnia 2004 roku, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącego wykonania Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2003 - 2006 - Szlaki Konne.