Scroll to top
Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2022

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2022

2 grudnia 2022

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec czerwca 2022 r.