Scroll to top

Oficjalne rozpoczęcie prac nad projektem MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

W dniu 1 października 2020 r. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, jako partner wiodący oficjalnie rozpoczęło prace nad projektem MORE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.

Projekt dotyczy zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy szerokiego grona interesariuszy z Polski i Niemiec. Idea projektu nawiązuje do rezultatów projektu pn „Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” w ramach, którego zdefiniowano obszar działania: Region modelowy energii odnawialnych.

Planowane działania będą zmierzać do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii wysp Uznam i Wolin, a ich docelowym, długoterminowym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich. Innowacyjnym aspektem w projekcie jest sporządzenie analiz obecnego stanu na podstawie badań terenowych w wybranych lokalizacjach obszaru docelowego. Uzupełnieniem badań terenowych będzie karta energetyczna wysp Wolin i Uznam, pełniąca rolę elementu monitoringu rozwoju energetycznego regionu, z możliwością dalszego jej rozwijania i aktualizacji.

Partnerami projektu są: Województwo Zachodniopomorskie RBGPWZ w Szczecinie – partner wiodący, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje oraz Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Schwerin, Niemcy).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami prac nad projektem oraz śledzenia postępów w jego realizacji w dedykowanej zakładce poświęconej projektowi na naszej stronie internetowej.

Załącznik:

Ulotka projektu w języku polskim

 

Ulotka projektu w języku niemieckim