Scroll to top
Transgraniczne Planowanie Przestrzenne  Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

5 lipca 2009

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połącz…

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

13 lutego 2005

Opracowanie zostało wykonane na podstawie porozumienia nr 2, z dnia 21 marca 2005 r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącego wykonania Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2002…