Scroll to top
URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

21 września 2014

Broszura wskazuje zakresy współpracy z metropolią w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego (ułatwienie komunikacji i dostępności do usług, rozwijanie wysokiej jakości produkcji rolnej, farmy miejskie, rozwijanie obszarów rekreacyjnych, turystyka regionalna), przy jednoczesnym zachowaniu dbałości…