Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych

Program
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu
Faza 1 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza 2 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego, będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego. Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w znacznej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe.

Wśród międzynarodowego zespołu zbierającego i analizującego europejskie rozwiązania dla systemów elastycznego transportu, oprócz RBGPWZ znalazły się instytucje i regiony z Austrii, Bułgarii, Luksemburga, Hiszpanii oraz Słowacji.

Broszura końcowa projektu LAST MILE już dostępna

Broszura końcowa projektu LAST MILE już dostępna

20 maja 2020

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą dokonania i osiągnięcia międzynarodowego projektu LAST MILE. W broszurze końcowej przedstawiono syntetyczny zbiór najważniejszych doświadczeń projektowych, szereg opracowanych rekomendacji oraz raport z etapu wdrożeniowego. Każdy z partnerów projektu przedstawił w niej najważniejsze działania zrealizowane w trakcie trwania projektu,…

Wniosek i odpowiedź pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Wniosek i odpowiedź pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

5 lutego 2020

W dniu 26 września 2019 r. RBGPWZ złożyło, na ręce Pana Andrzeja Bittela, pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, wniosek o wsparcie działań na rzecz uwzględnienia systemów transportu wywoławczego „na żądanie” w legislacji szczebla krajowego, w szczególności w procedowanej aktualnie zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawie o transporcie…

Gra planszowa projektu LAST MILE w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Gra planszowa projektu LAST MILE w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

12 września 2019

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej będzie miał przyjemność oficjalnie zaprezentować regionalną grę planszową Rodzina Mobilków w podróży. Gra opracowana została w ramach projektu „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” jako jedna z inicjatyw przyjętego…

VII międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE,   18-19 czerwca 2019 r. w Barcelonie

VII międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 18-19 czerwca 2019 r. w Barcelonie

24 czerwca 2019

Siódme spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 18-19 czerwca br. w Barcelonie. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach II fazy projektu i jednocześnie pierwsza okazja do wymiany doświadczeń w zakresie postępów we wdrażaniu Regionalnych Planów Działań (RAP). Spotkanie, zorganizowane w siedzibie Dyrekcji Mobilności i Transportu w Ministerstwie ds. Terytorium i Zrównoważonego…

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na petycję RBGPWZ odnośnie uwzględnienia transportu na żądanie w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na petycję RBGPWZ odnośnie uwzględnienia transportu na żądanie w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

5 czerwca 2019

W dniu 28 maja 2019 Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na petycję złożoną przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczącą wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących uwzględnienia w zapisach ustawy jednoznacznych regulacji dotyczących elastycznych systemów transportowych…

Projekt LAST MILE na Konwencie Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego

Projekt LAST MILE na Konwencie Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego

3 kwietnia 2019

Podczas Konwentu Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego, który miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, w obecności przedstawicieli gmin i starosty powiatu kamieńskiego, zostały podsumowane głównie cele projektu LAST MILE związane z obszarem nadmorskim. Przedstawiciele RBGPWZ, w oparciu o doświadczenia i rekomendacje projektu,…

Piąty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE

Piąty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE

29 listopada 2018

Nowy biuletyn informacyjny (Newsletter #05) zawiera podsumowanie najważniejszych działań kolejnego półrocza prac w ramach projektu LAST MILE. Wśród prezentowanych informacji znajdują się m.in. podsumowanie szóstego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Koszycach (Słowacja), raport z postępu prac nad regionalnymi planami działań oraz opis najważniejszych wniosków i rekomendacji…

Konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu LAST MILE

Konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu LAST MILE

19 września 2018

Podsumowanie pierwszego etapu prac oraz prezentacja działań zaplanowanych do realizacji w kolejnych dwóch latach trwania projektu została zaprezentowana podczas Konferencji podsumowującej, która odbyła się 19 września 2018 r. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. „LAST MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” to międzynarodowy…

Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus Nadmorski ukończona!

Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus Nadmorski ukończona!

18 września 2018

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy ekonomicznej (możliwości finansowania) dla procesu powołania i funkcjonowania systemu transportowego pod roboczą nazwą Bus Nadmorski, którego podstawowym zadaniem będzie połączenie w okresie sezonu wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów…

Ukończono prace nad analizą możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski!

Ukończono prace nad analizą możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski!

3 lipca 2018

Opracowanie eksperckie, realizowane w ramach projektu LAST MILE i dotyczące analizy możliwych form powołania i funkcjonowania systemu transportowego Bus Nadmorski zostało ukończone. Według założeń, podstawowym zadaniem systemu będzie połączenie w okresie sezonu letniego/wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich. Poza sezonem system powinien wspierać potrzeby transportowe…

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

3 lipca 2018

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy możliwych form działania Koordynatora Transportowego (KT), którego podstawowym zadaniem będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego. Opracowanie zawiera analizy: możliwych form działalności KT w…

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE Koszyce

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE Koszyce

8 czerwca 2018

Szóste spotkanie projektowe odbyło się w dniach 4 - 7 czerwca, w Koszycach i Parku Narodowym Słowacki Raj, który jest obszarem działań pilotażowych projektu dla partnerów ze Słowacji. Przedstawiciele sześciu krajów europejskich po raz ostatni mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami w zakresie transportu elastycznego. Tematem wiodącym spotkania były procesy tworzenia…