Scroll to top

PROJEKT

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Projekt „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  W ramach opracowania określono cztery priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej, poprzez stworzenie koncepcji docelowej spójnej sieci głównych tras rowerowych i tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Projekt stanowi podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez uporządkowanie inicjatyw – polegających na wpisaniu ich w kontekst regionalny, ponadregionalny i międzynarodowy.

Realizacja tras rowerowych prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego różnych poziomów oraz innych beneficjentów w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków dróg.

W listopadzie 2018 r. Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, stanowiący drugą aktualizację wdrożeniową raportu końcowego z prac nad projektem.

Pierwsza aktualizacja
Koncepcji sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(wdrożenie)

Na podstawie „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” przygotowano aktualizację raportu, stanowiącą podejście wdrożeniowe.

Niniejsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego prezentuje stan na dzień 19.04.2016r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.04.2016 r.

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(raport końcowy)

Koncepcja została przyjęta przez Zarząd Województwa w grudniu 2015. Dokument stanowi wytyczne dla beneficjentów, co pozwala na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie, poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

AKTUALNOŚCI

Konferencja prasowa w dniu 23 lipca 2015 r.

Konferencja prasowa w dniu 23 lipca 2015 r.

23 lipca 2015

W konferencji prasowej uczestniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przedstawił on dziennikarzom ideę i główne cele projektu oraz przebieg głównych korytarzy. Pani Wanda Nowotarska uszczegółowiła te informacje założeniami dla projektowanych tras. Zawartość, działanie i możliwości mapy interaktywnej zaprezentowała Pani Milena Nowotarska - członek…

Spotkanie z przedstawicielami gmin, powiatu i nadleśnictw w Czaplinku

Spotkanie z przedstawicielami gmin, powiatu i nadleśnictw w Czaplinku

15 lipca 2015

W spotkaniu roboczym w dniu 15 lipca 2015 r. zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Czaplinku uczestniczyli przedstawiciele gmin: Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Barwice, a także Powiatu Drawskiego oraz Nadleśnictw w Złocieńcu i Czaplinku. Po części informacyjnej, w której główny projektant przedstawił cele i założenia metodologiczne projektu, uczestnicy zgłaszali swoje uwagi…

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Moryniu

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Moryniu

9 lipca 2015

W siedzibie Geoparku odbyliśmy kolejne spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin: Moryń, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój, a także Nadleśnictwa Mieszkowice i Zespołu Parków Krajobrazowych. Głowny projektant Michał Urbański przedstawił interesariuszom główne założenia projektu, opisał metody prowadzenia inwentaryzacji i pomiarów. W drugiej części spotkania uczestnicy…

Przejazdy na trasie Trzcińsko-Zdrój - Barlinek w dniu 8 lipca 2015 r.

Przejazdy na trasie Trzcińsko-Zdrój - Barlinek w dniu 8 lipca 2015 r.

8 lipca 2015

Kontynuujemy serię inwentaryzacyjnych przejazdów rowerowych, które maja na celu sprawdzenie stanu nawierzchni, przejezdności i możliwości wykorzystania dróg publicznych, leśnych i innych na potrzeby projektowanych Koncepcji Sieci Tras Rowerowych. Na podstawie zebranych informacji oraz zdjęć powstanie interaktywna mapa przedstawiająca przebieg planowanych tras z zaznaczeniem zainwentaryzowanych…

Pierwszy wyjazd terenowy w dniach 2-6 lipca 2015 r.

Pierwszy wyjazd terenowy w dniach 2-6 lipca 2015 r.

7 lipca 2015

Rozpoczął się nasz zespołowy wyjazd w teren, podczas którego przez kilka dni intensywnie pracowaliśmy, badając ilość rowerzystów na punktach pomiarowych, przejeżdżając i dokumentując kolejne trasy, wyznaczając kolejne warianty ich przebiegu oraz biorąc udział w spotkaniach informacyjnych. Nasza baza miała miejsce we wsi Komory w gminie Będzino. Stąd mieliśmy dużo bliżej do…

Trzecie pomiary ruchu rowerowego w dniu 6 lipca 2015 r.

Trzecie pomiary ruchu rowerowego w dniu 6 lipca 2015 r.

6 lipca 2015

Zgodnie z założeniami przeprowadziliśmy trzecie i ostatnie w tym roku pomiary ruchu rowerowego. Rowerzystów liczyliśmy w 5 punktach pomiarowych, w dzień powszedni w sezonie wakacyjnym. Podobnie jak podczas pomiarów sobotnich, na trasie nadmorskiej w punkcie pomiarowym między Dźwirzynem a Rogowem zanotowaliśmy największą liczbę rowerzystów (w tym turystów długodystansowych z sakwami).…