Scroll to top

Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”,
20-21 maja 2010 w Szczecinie

W dniach 20-21 maja 2010 r. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zorganizowało ogólnopolskie warsztaty planistyczne skierowane do przedstawicieli wojewódzkich służb planowania i regionalnych biur planowania przestrzennego.

Głównym tematem warsztatów był „Rozwój obszarów metropolitalnych” oraz rola instrumentów planistycznych w tym procesie.