Scroll to top

BIURO

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Adres:
pl. Kilińskiego 3
71-414 Szczecin

Telefon:
91-432-49-60

e-mail:
biuro@rbgp.pl

Strona www:
www.rbgp.pl

ePUAP:/RBGP/SkrytkaESP

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizuje szeroki zakres zadań związanych z kształtowaniem i budowaniem spójnej polityki przestrzennej regionu, wpływającej na podnoszenie jego konkurencyjności, metropolizację przestrzeni czy zrównoważony rozwój sieci osadniczej. Działania te, są oparte na ścisłej współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, administracji rządowej, innych województw, a także regionów innych państw, zwłaszcza obszarów transgranicznych. Realizowane jest to poprzez szereg instrumentów planistycznych pozwalających na realizację spójnej polityki rozwoju regionu.

Jednym z podstawowych zadań Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPWZ) wraz z jego monitoringiem i okresową oceną.

Oprócz zintegrowanego podejścia do polityki przestrzennej województwa, PZPWZ odnosi się również do obszarów wymagających szczególnej interwencji lub dedykowanych działań. Są nimi m.in. obszary funkcjonalne posiadające wspólne uwarunkowania geograficzne, przestrzenne i społeczno-gospodarcze, system powiązań funkcjonalnych oraz określone na ich podstawie jednolite cele rozwoju. Na wyznaczonych obszarach wdrażane są odpowiednie działania wspierające wzajemną integrację potencjału rozwojowego.

AKTUALNOŚCI BIUROWE

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z nagrodą Zielonego Feniksa!

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z nagrodą Zielonego Feniksa!

6 grudnia 2023

Miło nam poinformować, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało uhonorowane nagrodą Zielonego Feniksa za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku przez kapitułę konkursową powołaną przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony…

Wyniki analizy potencjału i ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim (dla elektrowni wiatrowych o mocy 3MW)

Wyniki analizy potencjału i ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim (dla elektrowni wiatrowych o mocy 3MW)

13 lipca 2023

W związku ze zmianami prawnymi w zakresie lokalizowania elektrowni wiatrowych zespół RBGPWZ w Szczecinie, w ramach prowadzonego monitoringu przestrzennego rozwoju energetyki odnawialnej w województwie zachodniopomorskim, opracował analizę potencjału energetyki wiatrowej w naszym regionie. Analiza powstała w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w…

Nowa ekologiczna siedziba Samorządu Województwa

Nowa ekologiczna siedziba Samorządu Województwa

23 czerwca 2023

Załoga RBGPWZ miała okazję zwiedzić unikalny pod względem ekologicznych rozwiązań budynek – nową skonsolidowaną siedzibę Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. System pomp ciepła sprzężony z ogniwami fotowoltaicznymi powoduje, że obiekt jest samowystarczalny. Zużywa osiem razy mniej energii niż typowy budynek biurowy. Skonsolidowana siedziba zmieści ok. 750 pracowników…

Kontakt mailowy z Biurem

Kontakt mailowy z Biurem

16 marca 2020

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce informujemy, że zorganizowaliśmy częściowo zdalny system pracy naszej załogi. W razie potrzeby kontaktu, preferujemy drogę  mailową. Dane kontaktowe do wszystkich pracowników znajdziecie Państwo w zakładce BIURO – ZESPÓŁ: http://rbgp.pl/zespol/.

Aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec września 2019 r.

Aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec września 2019 r.

27 stycznia 2020

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec września 2019 r. Dokument zawiera zweryfikowane i zaktualizowane dane dotyczące lokalizacji instalacji produkujących energię z OZE, przygotowane…

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

20 grudnia 2019

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 roku składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku w gronie rodziny oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku. Niech ciepła atmosfera nadchodzących Świąt nigdy nie zgaśnie i da energię do podejmowania nowych wyzwań i planów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dyrektor i…

Zakończenie prac nad aplikacją projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

Zakończenie prac nad aplikacją projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

29 października 2019

W ramach kontynuacji działań zainicjowanych podczas projektu „Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”, kontynuowanych w ramach „BEA-APP-Bałtyckie Obszary Energii”, oraz zgodnie z rekomendacjami przyjętymi w raporcie pn. „Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim”, zespół…

Wizyta szkoleniowa z Kilonii

Wizyta szkoleniowa z Kilonii

23 października 2019

Kolejna wizyta w naszym regionie w ramach urlopu szkoleniowego niemieckich pracowników. Pod hasłem „Euroregion POMERANIA i Region Metropolitalny Szczecina – potencjały niemiecko-polskiej współpracy w północnym obszarze przygranicznym” miało miejsce szereg spotkań dotyczących transgranicznego rozwoju metropolii szczecińskiej. Organizatorem spotkania była Akademia Europejska Pomorza…

Wizyta szkoleniowa z Nadrenii-Westfali

Wizyta szkoleniowa z Nadrenii-Westfali

14 października 2019

Ponad dwudziestu przedstawicieli różnych branż i dziedzin postanowiło spędzić swój tygodniowy urlop szkoleniowy w Szczecinie i okolicach by zebrać doświadczenia z Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Organizatorem programu jest FORUM UNNA z Nadrenii-Westfalii w Niemczech, organizacja zajmująca się kształceniem ustawicznym. Urlop szkoleniowy przysługuje każdemu pracownikowi…

II spotkanie użytkowników QGIS

II spotkanie użytkowników QGIS

4 lipca 2019

W dniach 25 - 26 czerwca 2019 r. przedstawiciele RBGPWZ w Szczecinie wzięli udział w II spotkaniu grupy użytkowników programu QGIS w Poznaniu. Pierwszy dzień poświęcony został warsztatom tematycznym dotyczącym funkcji i metod pozyskiwania, zarządzania i obróbki danych w oprogramowaniu QGIS. Drugi dzień stanowiła konferencja przedstawiająca wykorzystanie oprogramowania w różnych branżach…

Trendy w planowaniu przestrzennym – prezentacja w ramach konferencji „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych”, 26-27 czerwca 2019 r. w Szczecinie

Trendy w planowaniu przestrzennym – prezentacja w ramach konferencji „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych”, 26-27 czerwca 2019 r. w Szczecinie

3 lipca 2019

W dniach 26-27 czerwca 2019 r. odbyła się w Szczecinie konferencja pt.: „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Główną ideą wydarzenia było umożliwienie uczestnikom konferencji wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z realizacją polityki przestrzennej w obszarach funkcjonalnych.…

III Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko

III Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko

11 czerwca 2019

W dniach 4-5 w czerwca 2019 r. przedstawiciele RBGPWZ w Szczecinie wzięli udział w odbywającym się w Krakowie III Międzynarodowym Forum Energetyka, Transport i Środowisko. Konferencja składała się z dwóch części tematycznych: Elektromobilność – rewolucja czy konieczność. Alternatywy dla pojazdów spalinowych oraz Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw. W…

Spotkanie warsztatowe projektu Catching-Up Regions

Spotkanie warsztatowe projektu Catching-Up Regions

6 maja 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach trzeciej edycji projektu Catching-Up Regions. Spotkanie dotyczyło wdrożenia jednego z komponentów projektu – pilotażowego zastosowania transportu na żądanie (określanego również jako transport na życzenie lub jako transport DRT – Demand…

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia!

14 kwietnia 2019

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz pomyślności. Niech ciepła atmosfera nadchodzących Świąt nigdy nie zgaśnie, ale da energię do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym życzą Dyrektor i pracownicy Regionalnego…

Udział w warsztacie Euroregionu Pomerania w Schwedt nad Odrą

Udział w warsztacie Euroregionu Pomerania w Schwedt nad Odrą

4 kwietnia 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Schwedt nad Odrą przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczyli w warsztatach tematycznych „Przyroda i środowisko” organizowanych w ramach prac nad nową strategią Euroregionu Pomerania.  Celem warsztatów było zdefiniowanie potrzeb współpracy i założeń przyszłej kooperacji w polsko-niemieckim…

Szkolenie Elektromobilność w praktyce

Szkolenie Elektromobilność w praktyce

6 marca 2019

W dniu 5 marca 2019 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, którego celem było zapoznanie administracji lokalnej z konsekwencjami nowych przepisów prawnych, wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z powyższą ustawą jednostki samorządów terytorialnych…

Województwo zachodniopomorskie w III edycji Catching-Up Regions

Województwo zachodniopomorskie w III edycji Catching-Up Regions

1 lipca 2018

Pragniemy poinformować, że Zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecnie, przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego, przygotował koncepcję projektową, która pozwoliła na zakwalifikowanie się Województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję…

Wizyta studyjna w Wydziale Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii

Wizyta studyjna w Wydziale Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii

28 lipca 2017

W dniach 26-27 lipca 2017 r. przedstawiciele RBGPWZ uczestniczyli w wizycie studyjnej w Berlinie. Tematem przewodnim spotkania była polityka przestrzenna Berlina i Brandeenburgii w skali lokalnej, regionalnej i europejskiej oraz rozpoznanie uwarunkowań wdrożenia modelu współdziałania struktur w celu tworzenia zintegrowanych rozwiązań ponadregionalnych. W pierwszym dnia wizyty pracownicy…

Wyjazd studyjny do Regionu Øresund, Wielka Kopenhaga i Skania

Wyjazd studyjny do Regionu Øresund, Wielka Kopenhaga i Skania

19 grudnia 2015

W dniach 15-19 grudnia 2015 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wzięli udział w wyjeździe studyjnym do duńskiego Regionu Øresund. Celem wyjazdu było rozpoznanie uwarunkowań oddziaływania transgranicznego w procesie planowania przestrzennego w realizacji wizji rozwoju Regionu Øresund/Wielka Kopenhaga oraz Skania Kopenhaga-Malmö.…

Spotkanie warsztatowe w Helsinkach

Spotkanie warsztatowe w Helsinkach

30 października 2015

W dniach 28-29 października 2015 r. w Helsinkach odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone koncepcji tworzenia inteligentnych miast. W ramach warsztatów pracownicy RBGPWZ spotkali się z Maiją Bergström przedstawicielką organizacji Forum Virium i koordynatorką projektu Smart City Kalasatama, która scharakteryzowała działalność organizacji i przedstawiła główną ideę projektu. Założona…

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

30 grudnia 2014

Z końcem roku złożył nam wizytę Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. Podsumowując kończący się rok Marszałek dziękował pracownikom Biura za kontynuację prac przy aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i wkład w aktywną działalność na polu planowania przestrzennego nie tylko w skali regionu, ale i na arenie międzynarodowej. Pan…

Wizyta studyjna w Departamencie Planowania Przestrzennego Amsterdamu

Wizyta studyjna w Departamencie Planowania Przestrzennego Amsterdamu

15 września 2014

W dniach 10-12 września 2014 r. odbyła się trzydniowa wizyta studyjna, w ramach której pracownicy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej spotkali się z przedstawicielami Departamentu Planowania Przestrzennego Amsterdamu oraz obszaru metropolitalnego Hagi i Rotterdamu. Celem spotkania była wzajemna wymiana doświadczeń planistycznych. Pierwsze dwa dni poświęcone były zagadnieniom związanym…

Wizyta studyjna w siedzibie Związku Planistycznego Środkowej Nardenii w Karlsruche, Niemcy

Wizyta studyjna w siedzibie Związku Planistycznego Środkowej Nardenii w Karlsruche, Niemcy

18 czerwca 2012

W dniach 12-14 czerwca 2012 r. pracownicy Biura uczestniczyli w wizycie studyjnej, poświęconej zagadnieniom planowania przestrzennego w Środkowej Nadrenii. Spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy, która będzie pomocna min. przy projektach IPPON i TRMSZ. Pierwszego dnia wizyty pracownicy Biura zapoznali się z historią miast Heidelberg i Karlsruche oraz zwiedzili…

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

26 października 2010

W dniu 26 listopada 2010 roku pożegnalną wizytę w biurze złożył Pan Marszałek Husejko. W ostatnim dniu swojego oficjalnego urzędowania chciał podziękować pracownikom za kilkuletnią współpracę oraz trud włożony w tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. Pan Marszałek podziękował za pracę i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Wyraził…