Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Rekomendacje dla Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Rekomendacje dla Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

5 kwietnia 2024

Na zaproszenie kraju związkowego Brandenburgia Pani Julita Miłosz-Augustowska z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przedstawiła podsumowanie rekomendacji z projektu INT179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia…

Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

5 kwietnia 2024

W ubiegłym tygodniu ukazał się raport z konferencji „Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej: badanie partnerstw miejsko-wiejskich”, której organizatorem była sieć METREX. Podczas konferencji Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiło modelowe rozwiązania współpracy miejsko-wiejskiej na przykładzie Stowarzyszenia Szczecińskiego…

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Szczecinie

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Szczecinie

19 marca 2024

Spotkanie adresowane było do samorządów i zainteresowanych instytucji znajdujących się w obszarze gmin: Dobra, Nowe Warpno, Police i Szczecin. W konsultacjach, które odbyły się w Urzędzie Miasta Szczecin uczestniczyli: Pani Anna Szotkowska – Wiceprezydent Miasta Szczecin, przedstawiciele zespołu audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ,  przedstawiciele…

Okresowa ocena PZPWZ

Okresowa ocena PZPWZ

21 lutego 2024

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałą Nr 267/24 z dnia 21 lutego 2024 roku  Okresową ocenę PZPZW, stanowiącą przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki tego przeglądu oraz raport zostały przekazane do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz przekazywane do wiadomości Ministrowi rozwoju i technologii. Dokument w swojej strukturze zawiera następujące…

Uchwalono Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Uchwalono Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

17 stycznia 2024

W dniu 17 stycznia 2024r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do zatwierdzenia Komisji Europejskiej dokumentu pn.: „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz zatwierdzenia „Raportu z konsultacji społecznych Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Regionalny…

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Starym Czarnowie

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Starym Czarnowie

10 stycznia 2024

W konsultacjach, które odbyły się 18 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie uczestniczyli przedstawiciele zespołu audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, przedstawiciele samorządów Starego Czarnowa, Stargardu, Warnic, Bielic, Pyrzyc, Kobylanki, Gryfina, ponadto reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictw Gryfino,…