Scroll to top

INT 179

Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina

Program (źródło finansowania):
Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Lider Projektu:
Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Monitoring danych istotnych dla ukierunkowania rozwoju Regionu Metropolitalnego Szczecina

Czas trwania projektu:
maj 2020 – kwiecień 2022

Kontakt:
Julita Miłosz-Augustowska
jmi@rbgp.pl

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowany jest ze wsparciem ze środków Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Efektywnie funkcjonujące sieci współpracy polsko-niemieckiej, w dziedzinach takich jak planowanie przestrzenne, gospodarka, turystyka czy mobilność, zapewnią praktyczne wdrożenie idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Brak systemowej dyskusji o potrzebach tego obszaru i niewystarczająca koordynacja działań powoduje, że bez szczególnego wsparcia pomysł efektywnego łączenia potencjałów Regionu Metropolitalnego pozostanie tylko teorią.

Celem projektu jest dostarczanie rzetelnych dowodów o potencjałach i powiązaniach Regionu Metropolitalnego Szczecina, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Efektem projektu będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Rekomendacje z projektu INT 179

Rekomendacje z projektu INT 179

14 grudnia 2023

Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia idei transgranicznego monitoringu danych wynika z przeprowadzonego przy współudziale jednostek Województwa projektu Interreg, w którym uczestniczyli: RBGPWZ (lider), WZS (partner projektu) oraz WUP, CIG, Biuro Geodezji UMWZ (jako partnerzy stowarzyszeni). Główne produkty opracowane w projekcie to: 1) Metodyka harmonizacji i publikacji danych…

Plan działań monitoringu transgranicznego

Plan działań monitoringu transgranicznego

20 października 2022

Jednym z produktów projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowanego ze wsparciem ze środków Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest opracowany wspólnie przez partnerów plan działań dotyczący wdrożenia modelu transgranicznego monitoringu Regionu…

Plan działań monitoringu transgranicznego

Plan działań monitoringu transgranicznego

10 czerwca 2022

Kolejne udane warsztaty za nami! Tym razem pracowaliśmy w polsko-niemieckim teamie nad planem działań, który pozwoli skutecznie wdrożyć transgraniczny monitoring dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Wspólnie udało nam się określić grupy docelowe zainteresowane danymi z monitoringu, uzgodnić korzyści jakie mieszkańcy, politycy, aktywiści i instytucje będą mieć z budowy systemu…

Obszar fukcjonalny Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Obszar fukcjonalny Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

23 marca 2022

W dniu 23 marca Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej przyjęło zaproszenie do wygłoszenia prezentacji w ramach konferencji programu Interact „Functional areas as living labs for territoriality. Bringing territoriality into Interreg”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydencji Francuskiej w Radzie UE. Przykłady zaprezentowane podczas konferencji zebrały tematykę obszarów funkcjonalnych…

Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

11 marca 2022

W dniach 11-24 marca zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich konsultacjach modelu transgranicznego monitoringu dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Konsultacje przeprowadzamy w ramach projektu INT179 realizowanego ze wsparciem Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W konsultacjach…

Wirtualna wizyta w EUROSTAT i ESPON

Wirtualna wizyta w EUROSTAT i ESPON

29 października 2021

W dniu 28 listopada br. w formule zdalnej odbyła się druga cześć wizyty studyjnej w Luksemburgu. Tym razem partnerzy projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” spotkali się z przedstawicielami Eurostat i ESPON. Eurostat to Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiedzialny za publikacje wysokiej…

20. posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej

20. posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej

14 października 2021

Posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej, w którym Województwo Zachodniopomorskie reprezentuje Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej odbyło się 12-13 października 2021 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W  porządku obrad znalazła się prezentacja stanu prac nad projektami pilotażowymi wdrażającymi Agendę Terytorialną (m.in. projekt „A future for lagging regions”,…

Jaki model transgranicznego monitoringu?

Jaki model transgranicznego monitoringu?

25 września 2021

W dniach 16-23 września br.  odbyło się internetowe głosowanie dotyczące wyboru modelu monitoringu danych w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina. Uczestnicy mogli rozdzielić głosy pomiędzy trzema prototypami: #1 Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy #2 Możliwie szeroka i praktyczna analiza zjawisk #3 Analityka bieżąca i mobilność Wybór jednego modelu i…

Wirtualna wizyta w Grossregion

Wirtualna wizyta w Grossregion

23 września 2021

W dniu 22 września br. miała miejsce pierwsza część wizyty studyjnej w Luksemburgu w ramach projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Naszymi rozmówcami był Thierry Hengen z Ministerstwa Energii i Gospodarki Przestrzennej Wielkiego Księstwa Luksemburga, pełnomocnik portalu obserwacyjnego Gross…

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej INT 179 w Prenzlau

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej INT 179 w Prenzlau

3 września 2021

W dniu 3 września na zaproszenie strony niemieckiej Grupa Koordynacyjna projektu INT 179 obradowała w siedzibie starostwa powiatowego w Prenzlau (Brandenburgia). Podczas spotkania przeprowadziliśmy drugą część warsztatów polsko-niemieckich mających na celu uzgodnienie listy priorytetowej w katalogu wskaźników i danych na potrzeby przyszłego systemu monitoringu Transgranicznego Regionu…

Warsztaty polsko-niemieckie projektu INT 179

Warsztaty polsko-niemieckie projektu INT 179

20 lipca 2021

W dniu 20 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyła się pierwsza część polsko-niemieckich warsztatów poświęconych ustaleniu zakresu obszaru monitoringu Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Jednym z celów dyskusji było także uzgodnienie listy priorytetowej katalogu wskaźników i danych do dalszego monitorowania zjawisk w transgranicznym…

Piąte posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

Piąte posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

3 czerwca 2021

W dniu 19 maja br. w formule zdalnej odbyło się piąte posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy jest nadzór nad realizacją projektu, bieżąca ewaluacja jego wdrażania, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami, ocena realizacji budżetu…