Scroll to top

Warsztaty projektu ARTWEI w dniu 25 maja 2012 r. w Szczecinie

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczy w pracach przy projekcie ARTWEI, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Województwem Zachodniopomorskim w zakresie wzmocnienia integralności środowiskowej transgranicznych wód przejściowych w rejonie Południowego Bałtyku.

W dniu 25 maja 2012 r. w Szczecinie zorganizowana została kolejna edycja warsztatów w ramach projektu ARTWEI. Projekt dotyczy środowiskowej integralności zlewni rzek wód przejściowych i powstaje w oparciu o transgraniczną współpracę przy udziale przedstawicieli Litwy, Rosji, Niemiec, Szwecji i Polski.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr inż. Małgorzata Landsberg-Uczciwek oraz dr inż. Anna Robak-Bakierowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, Nardine Stybel, Christina Gebühr, Gerald Schernewski z konsorcjum AQUAFIMA, dr Kazimierz Rabski ze Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża, Pan Mikołaj Jezierski i Pan Artur Furdyna reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy, Pan Andrzej Zych z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pan Artur Skowronek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pan Marcin Dziubak z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.