Scroll to top

Wizyta studyjna w siedzibie Związku Planistycznego Środkowej Nardenii w Karlsruche, Niemcy

W dniach 12-14 czerwca 2012 r. pracownicy Biura uczestniczyli w wizycie studyjnej, poświęconej zagadnieniom planowania przestrzennego w Środkowej Nadrenii. Spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy, która będzie pomocna min. przy projektach IPPON i TRMSZ.

Pierwszego dnia wizyty pracownicy Biura zapoznali się z historią miast Heidelberg i Karlsruche oraz zwiedzili ich najciekawsze atrakcje turystyczne min. znajdujący się w Heidelbergu gotycko-renesansowy zamek położony na górze Königstuhl, starówkę czy Uniwersytet Ruprechta-Karola. Następnego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Planistycznego Górnego Renu. Jednym z najważniejszych tematów były odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa. Poruszono również kwestię obszarów chronionych, wydobycia surowców w regionie (glina, iły) i energii fotowoltaicznej. Dodatkowo przedstawiono najważniejsze założenia Eurodystryktu REGIO PAMINA i Trójnarodowego Regionu Metropolitalnego Górnego Renu (TMO).

Ostatnim punktem wizyty studyjnej była wizyta w siedzibie firmy transportowej Verkehrsbetreibe Karlsruhe GmbH, która zajmuje się organizacją transportu publicznego w Karlsruche. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda zarządzanie transportem publicznym w mieście, które dysponuje obecnie najlepszym europejskim systemem transportu publicznego.

Związek Planistyczny Środkowego Górnego Renu
Związek zajmuje się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym na obszarze miast powiatowych: Baden-Baden i Karlsruhe, jak i w powiatach Karlsruhe i Rastatt, pośrednicząc pomiędzy szczeblem krajowym a gminnym. Jednym z podstawowych zadań związku jest opracowywanie i aktualizacja planów rozwoju przestrzennego i ochrony krajobrazu, należących do najważniejszych instrumentów planistycznych obrazujących zagospodarowanie terenu, obszary przemysłowe, chronione czy tereny wolne od zabudowy.

Eurodystrykt REGIO PAMINA
Jego obszar obejmuje teren Związku Planistycznego Środkowego Górnego Renu (Niemcy), południowej części Palatynatu (Niemcy) oraz Północną Alzację (Francja). Najważniejszym celem Eurodystryktu REGIO PAMINA jest lokalna i regionalna współpraca przygraniczna w różnych obszarach tematycznych min. zagospodarowania przestrzennego, transportu publicznego, przygotowywania i nadzoru projektów transgranicznych, a także zarządzania funduszami europejskimi.

Trójnarodowy Region Metropolitalny Górnego Renu (TMO)
Obejmuje swoim zasięgiem przygraniczny obszar Alzacji (Francja), Bazyleę i kantony Jura, Solothum i Aargau w Szwajcarii oraz tereny leżące w Landach Badenii i Palatynatu w Niemczech. TMO zbudowane jest na 4 filarach. Każdy z nich tworzy grupę roboczą dla jednego z czterech obszarów działań jakimi są polityka, gospodarka, wiedza i społeczeństwo obywatelskie. Podstawą działania jest wspólny rozwój celów i strategii poprzez koordynację działań w regionie. Do głównych zadań TMO należy: utrzymanie spójności społecznej i terytorialnej regionu, pokonywanie barier administracyjnych, prawnych i językowych, czy rozwój jego atrakcyjności i wspieranie innowacyjności we wszystkich dziedzinach (klimat, energia, itp.).