Scroll to top

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się się 11 września 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sali konferencyjnej nr 1105 przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

W ramach warsztatów omówiono m.in. zapisy dla przykładowego obszaru działań szczególnych: „Miasta przygraniczne: Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec –wielokierunkowa współpraca transgraniczna i planowanie przestrzenne”. Dyskutowano na ile przyjęta metodologia opracowywania projektu IPPON może być pomocna w konstruowaniu zapisów przyszłego dwustronnego studium polsko‐niemieckiego oraz czy zaproponowane kierunki polityki przestrzennej, dotyczące jedenastu obszarów działań szczególnych, wychodzą też naprzeciw dylematom przestrzennym i rozwojowym na obszarze pogranicza po stronie niemieckiej.

Na koniec zaprezentowano doświadczenia i przykłady dobrych praktyk, w zakresie transgranicznej współpracy dotyczącej zagospodarowania przestrzennego i działań prorozwojowych w obszarach przygranicznych.

Moderatorem spotkania był arch. Stanisław Dendewicz – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Załącznik:

Program warsztatów