Scroll to top

Warsztaty w ramach projektu RURBAN
w dniach 25-26 października 2012 r. w Połczynie-Zdroju

W dniach 25-26 października w Połczynie–Zdroju odbyły się warsztaty w ramach projektu RURBAN. Projekt realizowany jest przez OECD – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Economic Co-operation and Development) we współpracy z Generalna Dyrekcją DG Region.

Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jako jedyne w Polsce uczestniczyło w tworzeniu opracowania, które zawiera między innymi analizy wybranych regionów na świecie, pod kątem współpracy miejsko-wiejskiej. Do opracowania zgłoszona została Centralna Strefa Funkcjonalna jako jeden z obszarów zróżnicowanej polityki przestrzennej, wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z acentralnym układem sieci osadniczej województwa (główne miasta położone są przy granicach województwa), centralna strefa charakteryzuje się słabą dostępnością do większych miast, kapitału, rynków pracy i usług, które te miasta posiadają. W konsekwencji „Strefa Centralna” charakteryzuje się wspólnymi problemami rozwojowymi tj. bezrobociem, depopulacją, niską aktywnością gospodarczą i w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uznana została za obszar problemowy. Strefa wyznaczona została jako obszar najbardziej oddalony od dużych ośrodków miejskich, posiadający jednak znaczący potencjał w sześciu mniejszych miastach (Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Łobez, Połczyn–Zdrój, Świdwin, Złocieniec), mogących tworzyć komplementarny wielowierzchołkowy ośrodek rozwoju o znaczeniu subregionalnym.

Strefa ta posiada łącznie znaczący potencjał – zamieszkuje ją ponad 140 tys. osób z czego ponad 80 tys. w położnych w niedużej odległości od siebie miastach. Potencjał ten porównywalny jest z miastem Koszalinem. Świadczone w tych miastach usługi wzajemnie się uzupełniają.

Wzbudzenie zainteresowania problematyką obszarów peryferyjnie usytuowanych względem miejskich regionalnych ośrodków rdzeniowych – jak ma to miejsce w przypadku naszego województwa – jest niezbędne dla aktywizacji tych obszarów. Partnerstwo miejsko-wiejskie oraz partnerstwo między małymi miastami, jest jednym z warunków wzrostu jakości życia i gospodarowania w tym obszarze.

W warsztatach udział wzięli: eksperci OECD, eksperci regionalni oraz przedstawiciele administracji lokalnej i regionalnej, a także organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Warsztaty podzielone były na 4 grupy fokusowe, dotyczące: zarządzania, gospodarki, dostępności usług oraz organizacji pozarządowych.