Scroll to top

Opracowanie „IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” ukończone!

Pragniemy poinformować, że zostały ukończone prace nad dokumentem „IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie zostało oficjalnie przyjęte przez Grupę Sterującą, działającą w ramach porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium IPPON w dniu 21 czerwca 2013 r.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

Załącznik:

IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Dokument studium określa uwarunkowania rozwoju przestrzennego w polskiej i niemieckiej części obszaru pogranicza, a następnie definiuje kierunki i priorytety spójnej polityki i zasad współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań, a także ukształtowania wspólnego języka planistycznego.