Scroll to top

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

W dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Wołczkowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Modelowego studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych.

W ramach konsultacji przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zaprezentowali główne założenia projektu oraz przeprowadzili warsztaty z mieszkańcami w formule world cafe. Warsztaty tematyczne dotyczyły trzech zagadnień – środowiska, gospodarki oraz zagadnień społecznych i pozwoliły na zabranie szerokiego zakresu uwag i spostrzeżeń mieszkańców odnośnie działań możliwych do realizacji w ramach projektu.

Załącznik:

Prezentacja

Modelowe studium planu zagospodarowania wsi podmiejskiej w obszarze metropolitalnym na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra