Scroll to top

Wizyta studyjna w Departamencie Planowania Przestrzennego Amsterdamu

W dniach 10-12 września 2014 r. odbyła się trzydniowa wizyta studyjna, w ramach której pracownicy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej spotkali się z przedstawicielami Departamentu Planowania Przestrzennego Amsterdamu oraz obszaru metropolitalnego Hagi i Rotterdamu. Celem spotkania była wzajemna wymiana doświadczeń planistycznych.

Pierwsze dwa dni poświęcone były zagadnieniom związanym z infrastrukturą i transportem w obszarze metropolitalnym Amsterdamu oraz pracom nad zagospodarowaniem jego nabrzeży i roli waterfrontów w planowaniu miejskim. Trzeciego dnia wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami obszaru metropolitalnego Hagi i Rotterdamu oraz wyjazd terenowy nad ruchomą zaporę wodną Maeslantkering w Hoek van Holland, gdzie pracownicy Biura zapoznali się ze strategią ochrony przeciwpowodziowej Holandii. Zapora uznawana jest za wyjątkowe osiągnięcie inżynieryjne i jedną z największych ruchomych struktur na Ziemi, chroni ludność Rotterdamu i okolic na wypadek ekstremalnego podniesienia się poziomu wody w Morzu Północnym.