Scroll to top

Konferencja poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi. Wystąpienia prelegentów pozwoliły przyjrzeć się funkcjonowaniu takich metropolii jak Berlin, Kopenhaga czy Praga oraz odpowiedzieć min. na pytania jak usprawnić i wykorzystać współpracę z nimi oraz jakie wspólne przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania.