Scroll to top

Warsztaty dotyczące Krajobrazów Kulturowych na Pograniczu Polski i Niemiec w dniu 9 października 2014 r. w Pasewalku

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało zaproszone do współorganizacji warsztatów przez Regionalny Związek planistyczny w Meklemburgii-Pomorze Przednie. Spotkanie ma zapoczątkować ściślejszą współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie ochrony dóbr kultury na terenie historycznego Pomorza.

Warsztaty odbyły się w Pasewalku w Forum Kulturowo-Historycznym, dnia 9 października 2014 r.

Załącznik:

Krajobrazy Kulturowe 2014

Program warsztatów