Scroll to top

Noworoczne spotkanie z Marszałkiem Województwa

Z końcem roku złożył nam wizytę Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. Podsumowując kończący się rok Marszałek dziękował pracownikom Biura za kontynuację prac przy aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i wkład w aktywną działalność na polu planowania przestrzennego nie tylko w skali regionu, ale i na arenie międzynarodowej. Pan Marszałek złożył życzenia owocnej pracy i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Podziękował za pracę i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej.