Scroll to top

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych ukończona!

Pragniemy poinformować, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zakończyło prace związane z opracowaniem „Analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego”, na potrzeby „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”.

Dokument został opracowany m.in. na podstawie dokumentów, programów i planów rozwojowych województwa zachodniopomorskiego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nadmorskich oraz wniosków złożonych w wyniku wszczęcia procedury opracowania planu dla polskich obszarów morskich.

Opracowanie zostało wykonane pod kierunkiem Dyrektora RBGPWZ arch. Stanisława Dendewicza.

Skład zespołu:
arch. Leszek Jastrzębski
arch. Dorota Nowoświecka
mgr Milena Nowotarska
mgr Jan Smutek
mgr Tomasz Jaksina
mgr Robert Woziński
Mirosław Izdebski
staż. Piotr Kaszczyszyn

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

Załącznik:

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” opracowana przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wrzesień 2014